Velkommen til Amtmannsstua

Feriehus og overnatting.  Nettsiden er under utvikling!

Amtmannsstua er et tømmerhus som ble bygd rundt år 1800. Husets langvegg mot sør var råtten. Reparasjoner ble utført årene 2011-2014 etter antikvariske prinsipper med  opprinnelige metoder og redskaper. Tømmeret ble hentet i skogen vår og saget på gården. Altså et bærekraftig og miljøvennlig feriehus. Mange humler og andre insekter samt et rikt fugleliv rundt huset, gir oppholdet her en opplevelse av biologisk mangfold.

Huset leies for minimum 3 døgn/netter. Ved ledig kapasitet kan det leies for færre netter. Ta kontakt med Berit: Berit@amtmannsstua.no  Telefon +47 949 82 373

Amtmannsstua tidlig sommer. Foto Berit

Juninatt. Foto:Berit

Humle og blomsterflue i juni. Foto: Bård Bårdløkken

Amtmannsstua, høst. Foto: Berit