Hagen

Hagen ligger i husets sør-østre hjørne og har god utsikt til hagen. Her det ei eldre seng (L183x75). 5,9 m2. Enkeltrom.